JESLYNE TJOKRORAHARDJO


Finish Time

02:29:44

Gender
FEMALE
Running Group
Bukan runner
Overall Place
1113 / 3644 (Half Marathon Nasional)
Gender Place
209 / 976 (Half Marathon Nasional)
Average Pace
00:06:55 / Km

Category : Half Marathon Nasional

Chip Time
02:25:56

certificateCheckpoint 1 (KM-5) Checkpoint 2 Checkpoint 3 (KM-10) Checkpoint 4 (KM-15) Checkpoint 5 Checkpoint 6 (KM-20)
00:35:46 00:46:22 01:06:37 01:41:22 01:53:32 02:17:24